Nyttige lenkjer

Innlegga er meint som inspirasjon, framfor detaljerte ruteskildringar. Vi ber deg om å ta dine eigne vurderingar ut i frå kompetanse, erfaring, føre og vêr. Oppdag Sunnmøre baserer seg på graderinga til Den Norske Turistforeningen, som du kan lese meir om her.

Under vil du finne nokre nyttige lenkjer som kan hjelpe deg på veg. God tur!

 

Bøker

Turskildringar

Vêr og forhold

Norangsdalen | Foto: Synne Øye Myrvold

Tips til eit meir berekraftig friluftsliv

  • Ta alltid med deg søppelet ditt heim.
  • Sjølv om matavfall som epleskrottar, bananskal og appelsinskal vert brote ned i naturen, så tek det tid. Putt det i sekken og ta det med deg heim.
  • Dersom det er mogleg, lån utstyr du ikkje vil kome til å bruke så ofte med andre.
  • Lån ut ditt eige utstyr til andre.
  • Kjøp brukt utstyr. Bra både for miljøet og lommeboka.
  • Kjøp klede av varige, naturlege og miljøvennlege materiale der det er mogleg. Ull er gull.
  • Reis i lag dersom fleire skal på tur.
  • Vel tog og buss framfor fly.
  • Nytt deg av dei fantastiske turmoglegheitene vi har her i Noreg framfor å reise til andre land for å gjere det same.
  • Vi anbefaler ein tur til Sunnmøre!
fjell
Scroll to Top